0 items 0.00 0

Register Form

Please fill up the form below:

Formació magistral Comptabilitat Bàsica – Camarles

Aquest esdeveniment ja esta iniciat.

Formació magistral Comptabilitat Bàsica – Camarles

  • 17 Sep 2018
  • Camarles
  • Tarragona / Spain


Organitzador


Col·laboradors

 

Comptabilitat bàsica

 

Inici: 8 octubre - Final: 23 novembre

 

Dies: dilluns, dimecres i divendres

 

Horari: 18:30 a 21:30

 

Formador: Elisabet Zapater

 

Espai: Camarles

 

Objectius generals:

 

- Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa. - Definir els objectius de la comptabilitat - Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins son els seus límits.

 

Objectius específics:

 

- Iniciar al alumne en els conceptes bàsics. - Ensenyar-li els procediments i tècniques generals. - Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet. - Ensenyar li determinats temes concrets d’aplicació general. - En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla

 

Hores: 60h

 

  • (17 September)

Contingut de la formació

1. El patrimoni.
1.1. El Balanç de situació
1.2. Informació sobre la gestió
1.3. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys
2. El procés comptable.
2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat
2.2. Els llibres comptables
2.2.1. Diari
2.3. Teoria del càrrec i l’ abonament
3. Tractament comptable de les existències.
3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.
3.2. Les operacions de compres i vendes
3.3. La periodificació d’existències
3.4. El concepte de consum.
4. Tractament comptable de l’IVA
4.1. L’IVA com a impost sobre el consum final
4.2. Definició de l’IVA
4.3. Meritament de l’IVA.
4.4. Comptabilització de l’IVA
5. Amortitzacions.
5.1. Concepte i necessitat de l’ amortització.
5.2. Comptabilització de les amortitzacions.
5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.
[...]

Professional de l'esdeveniment

Elisabet Zapater Alifonso

Assessor Comptable

Elisabet Zapater Alifonso,... [...]